Spek de kas van je vereniging of school

Actievoorwaarden

Spek de Kas is een initiatief van Jumbo Panningen. Uw gegevens zullen niet aan andere organisaties dan Jumbo Panningen worden verstrekt.

Voorwaarden Jumbo Panningen actie

 1. ​Voor het meespelen aan de actie, dient de speler een code in te voeren op de website https://vuldekas.nl/jumbopanningen/
 2. Indien de actie op een oneerlijke of onwettelijke wijze wordt beïnvloed, behoudt Jumbo Panningen zich het recht om de prijzen niet uit te keren en deelnemers uit te sluiten van deelname.
 3. ​De actie loopt zolang de coupons worden uitgegeven bij de kassa.
 4. ​Jumbo Panningen houdt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.
 5. Jumbo Panningen is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mogelijk kan ontstaan door een gewonnen prijs.
 6. ​Jumbo Panningen is als organisator van de actie, niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade.
 7. ​Jumbo Panningen is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software drivers en browser plug­ins en gebruikersinstellingen m.b.t. cookies.
 8. ​Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 9. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 10. Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd of geassocieerd door of met Facebook.
 11. ​Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.
Terug naar de actie
^