Actievoorwaarden

Deze actie is een initiatief van Jumbo Houben. Uw gegevens zullen niet aan andere organisaties dan Jumbo Houben worden verstrekt.

Voorwaarden Jumbo Houben actie

 1. ​Voor het meespelen aan de actie, dient de speler een code in te voeren of te scannen op de website https://vuldekas.nl/jumbohouben/
 2. Indien de actie op een oneerlijke of onwettelijke wijze wordt beïnvloed, behoudt Jumbo Houben zich het recht om de prijzen niet uit te keren en deelnemers uit te sluiten van deelname.
 3. ​De actie loopt zolang de coupons worden uitgegeven bij de kassa.
 4. ​Jumbo Houben houdt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.
 5. Jumbo Houben is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mogelijk kan ontstaan door een gewonnen prijs.
 6. ​Jumbo Houben is als organisator van de actie, niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade.
 7. ​Jumbo Houben is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software drivers en browser plugins en gebruikersinstellingen m.b.t. cookies.
 8. ​Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 9. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 10. Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd of geassocieerd door of met Facebook.
 11. ​Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.
Terug naar de actie
^